1) Forfatteren skal være nulevende 2) Forfatteren eller værket skal have en relation til Randersområdet 3) Et værk kan indstilles én gang 4) Man kan indstille romaner, faglitteratur, skuespil, digte, sangtekster eller anden skreven litteratur 5) En forfatter eller udgiver kan ikke indstille egne værker 6) Indstillingen skal, hvis muligt, følges op med, at der afleveres to eksemplarer af værket til udvælgelsesudvalget.


Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at indstille en lokal forfatter - på baggrund af en bog - til den årlige Karin Michaëlis-Pris


senest fredag 9. oktober 2020